Przejdź do treści

Dr Mateusz Łuba

Z zawodu biotechnolog, od przeszło 5 lat zajmuje się technologiami wytwarzania oraz przetwarzania wodoru. Obecnie jestem kierownikiem Grupy Badawczej Technologii Wytwarzania Wodoru w Sieci Badawczej Łukasiewicz w Instytucie Elektrotechniki w Warszawie. W trakcie interdyscyplinarnych studiów doktoranckich Bioeconomy, które ukończyłem w grudniu 2022 roku w dyscyplinie inżynieria środowiska, energetyka i górnictwo, zajmowałem się badaniami z zakresu materiałoznawstwa, jak i elektrochemicznym oczyszczaniem ścieków. Na chwilę obecną mogę pochwalić się napisaniem 15 artykułów naukowych, udziałem w renomowanych międzynarodowych konferencjach naukowych (np. Hydrogen Days, International Conference