Przejdź do treści

dr Andrzej Dybczyński

Menedżer i naukowiec mający ponad 15 lat doświadczenia w zarządzaniu, w tym jednostkami o charakterze badawczo-rozwojowym. Posiada stopień doktora nauk humanistycznych, jest absolwentem studiów MBA na Franklin University (USA). Odbył praktykę na Georgetown University w Waszyngtonie w obszarze zarządzania organizacjami naukowymi. Uzyskał tytuły magistra kulturoznawstwa i politologii na Uniwersytecie Wrocławskim oraz ukończył podyplomowe studia Prawa i Gospodarki Unii Europejskiej.

Od powstania instytutu Łukasiewicz – PORT w 2019 r. był jego dyrektorem, a od lutego 2023 r. jest prezesem całego Łukasiewicza (formalnie prezesem Centrum Łukasiewicz). Przedtem był dyrektorem zarządzającym w Cuprum Sp. z o.o. (2017-2018), menedżerem odpowiadającym za organizację i nadzór nad pionem wsparcia zespołów projektowych na półkuli zachodniej w IBM (2014-2017).

W latach 2013-2015 był konsultantem Ministerstwa Obrony Narodowej oraz ekspertem Forum Debaty Publicznej Kancelarii Prezydenta RP.

Pracował na Uniwersytecie Wrocławskim w latach 2002-2018, gdzie był zastępcą dyrektora Instytutu Politologii (2005-2012), kierownikiem Podyplomowego Studium Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej (2009-2014), a w latach 2008-2018 także członkiem Senatu Uniwersytetu.

Jest autorem licznych książek i artykułów naukowych z obszaru stosunków międzynarodowych i negocjacji.