Przejdź do treści

dr inż. Anna Niemczyk

Adiunkt w Zakładzie Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych Instytutu Energetyki od października 2020, z funkcją Zastępcy Kierownika Zakładu od października 2022. Posiada 10 lat doświadczenia w prowadzeniu badań nad nowymi materiałami dla stałotlenkowych ogniw elektrochemicznych, membran tlenowych czy materiałów do magazynowania tlenu, a także w przygotowaniu ogniw stałotlenkowych oraz charakteryzacji ich właściwości elektrochemicznych i mikrostrukturalnych. Wykonawca prac w kilkunastu projektach finansowanych przez NCN, NCBR, MNiSW/MEiN, NFOŚiGW, Komisję Europejską oraz w projektach komercyjnych dotyczących technologii stałotlenkowych elektrolizerów/ogniw paliwowych i układów na ich bazie. Stopień doktora uzyskała w sierpniu 2020 roku w dyscyplinie Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka na Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. Ponadto, odbyła cztery staże naukowo-badawcze w zagranicznych ośrodkach naukowych takich jak Max Planck Institute, Fraunhofer IKTS, IREC oraz USTB w Pekinie. Laureatka nagrody Nernsta oraz stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla młodych naukowców za działalność badawczą i naukową.