Przejdź do treści

dr hab. inż. Michał Krzyżaniak, prof. UWM

Michał Krzyżaniak jest profesorem uczelni pracującym w Katedrze Genetyki, Hodowli Roślin i Inżynierii Biosurowców Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od ok. 15 lat zajmuje się zrównoważoną produkcją rolniczą, a od pięciu wykorzystaniem pozostałości sektora rolno-spożywczego do hodowli owadów (mącznika młynarka i muchy czarny żółnierz). Jest współzałożycielem jednej z pierwszych firm w Polsce (OVAD sp. z o.o.) zajmującej się chowem i przetwarzaniem owadów na cele paszowe i żywnościowe.