Przejdź do treści

Agnieszka w. Sioła

MBA, Agnieszka W. Sioła – pracowała i tworzyła projekty dla największych jak: GK PGNIG, Schlumberger, Apply Capnor, Alfa Laval, GK Tauron. Dzisiaj dla jednej z największych sieci badawczych w Europie – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych.  Ceni pracę zespołową i wzajemny szacunek oraz odwagę w podejmowaniu decyzji. Jest jedną z nielicznych kobiet, która zasiadała w zarządach spółek energetycznych tworząc projekty, które przynoszą do dziś milionowe zyski.

20 lat doświadczenia w branży energetycznej w Polsce i na świecie. Rynki Azji i Afryki, Bliski Wschód.  Początki to public relations i CSR, potem projekty, B+R i biznes development w branżach ropa naftowa i gaz  – w tym z łupków, energetyka konwencjonalna i źródła odnawialne, w tym wodór.