Przejdź do treści

Paweł Smoleń

Pracuje w dziale badawczo-rozwojowym firmy Smart Nanotechnologies SA, która zajmuje się projektowaniem, wytwarzaniem i badaniem nanostruktur ze szczególnym uwzględnieniem nanocząstek srebra, miedzi oraz nanorurek węglowych. Pełnił rolę lidera w licznych projektach związanych z wytwarzaniem nanokomponentów oraz wdrażaniem technologii opartych na zastosowaniu nanomateriałów. Jest współautorem kilkunastu wdrożonych technologii, 2 patentów oraz 3 zgłoszeń patentowych. Współautor badań wyróżnionych w konkursie Bezpieczny Szpital Przyszłości oraz nagrodzonych III miejscem w konkursie startupów Kato StartUp Nano Challange. Laureat I miejsca w konkursie na najlepszą pracę dyplomową z obszaru chemii, przyznanego przez Krakowski Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Współautor wystąpień konferencyjnych i artykułów opublikowanych w renomowanych czasopismach naukowych poświęconym nanomateriałom.