Przejdź do treści

Zuzanna Nowak

Zuzanna Nowak jest analitykiem ds. energii i klimatu w programie Sprawy Globalne. Ukończyła studia we francuskim Instytucie Studiów Politycznych (Sciences Po Paris) na kierunku Bezpieczeństwo międzynarodowe ze specjalizacjami Energia międzynarodowa oraz Wspólnota Niepodległych Państw w 2012 r., a także studia w Kolegium Europejskim w Brugii na kierunku Polityka i administracja Unii Europejskiej w 2013 r. Wiedzę i doświadczenie zawodowe zdobywała pracując dla różnych interesariuszy branży energetycznej (m.in. organizacji międzynarodowej, ośrodka naukowo-badawczego, biznesu). Posługuje się językiem angielskim, francuskim i rosyjskim.