Przejdź do treści

Zuzanna Bojarska

Doktorantka na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej. Jej zainteresowania naukowe dotyczą produkcji katalizatorów do reakcji wydzielania wodoru (HER, ang. hydrogen evolution reaction) oraz dodatków do olejów silnikowych. W trakcie trwania swojego doktoratu opracowała metodę produkcji hybrydowych nanostruktur na bazie disiarczku molibdenu i nanomateriałów węglowych. Aktualnie kieruje projektem naukowym Preludium finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Jest również współautorką 10 publikacji naukowych.