Przejdź do treści

Ryszard Naskręcki

Fizyk, dyrektor Centrum ECOTECH-COMPLEX UMCS oraz profesor na Wydziale Fizyki UAM. Odbył liczne staże naukowe i wizyty studyjne w Europie, Stanach Zjednoczonych i w Azji. Wielokrotnie uczestniczył w konferencjach i seminariach kształtujących Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego i Europejską Przestrzeń Badawczą. Swoją wiedzę i umiejętności w zakresie funkcjonowania obszaru badań i szkolnictwa wyższego doskonalił podczas konferencji, seminariów, warsztatów oraz specjalistycznych wizyt studyjnych, między innymi w Uniwersytecie Stanforda, Komisji Europejskiej i Parlamencie Europejskim. Na UAM pełnił funkcje dziekana Wydziału Fizyki oraz prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej; od 2010 przewodniczący Sądu Konkursowego Złoty Medal MTP – Targi Optyka.