Przejdź do treści

Paweł Przygrodzki

Doktor nauk o ziemi w zakresie specjalizacji hydrologia. Dyrektor Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytucie Badawczym (IMGW-PIB). Pracownik IMGW-PIB od ponad 10 lat. Ekspert w zakresie zagrożenia powodzią i suszą; modelowania hydrologicznego, hydraulicznego i hydrodynamicznego; prognozowania i ostrzegania hydrologicznego. Członek Państwowej Rady Gospodarki Wodnej na lata 2020-2023. Ekspert Banku Gospodarstwa Krajowego. Konsultant hydrologiczny przy Stałym Reprezentancie Polski w WMO. Uczestnik wielu kursów i szkoleń z zakresu analiz przestrzennych GIS. Promotor i recenzent prac dyplomowych w zakresie nauk o ziemi. Autor licznych publikacji naukowych i ekspertyz z zakresu hydrologii i gospodarki wodnej. Realizator projektów naukowych. Koordynator i kierownik prac finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych.

Prywatnie- pasjonat wędkarstwa spinningowego i muchowego.