Przejdź do treści

Marta Mazurkiewicz-Pawlicka

Adiunkt na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej. W 2009 roku ukończyła studia magisterskie na Wydziale Chemicznym PW, a w 2015 r. uzyskała tytuł doktora na Wydziale Inżynierii Materiałowej PW za pracę pt. „Otrzymywanie i charakteryzacja nanokatalizatorów palladowych osadzonych na wielościennych nanorurkach węglowych do zastosowań w ogniwie paliwowym zasilanym kwasem mrówkowym”. Od ponad 10 lat zajmuje się tematyka nanomateriałów węglowych, w tym ich wykorzystaniem jako nośnik katalizatorów stosowanych do produkcji wodoru czy też wykorzystywanych w niskotemperaturowych ogniwach paliwowych. Zdobywczyni różnych nagród, w tym stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców oraz nagrody naukowej PW im. Mieczysława Wolfkego. Jest współautorką 50. publikacji w czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym, trzech patentów i jednego wniosku patentowego związanych z tematyką katalizatorów i nanomateriałów węglowych. Aktualnie jest kierowniczką projektu naukowego prowadzonego we współpracy z naukowcami z Tajwanu, pt. „Nowoczesne materiały hybrydowe na bazie disiarczku molibdenu ze zwiększonymi właściwościami fotokatalicznymi do reakcji wydzielania wodoru” finansowanego przez Narodowe Centrum Badan i Rozwoju.