Przejdź do treści

Maciej Zaniewicz

W Forum Energii koordynuje program współpracy międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem Ukrainy, w obszarze energii i klimatu. Pracował jako główny specjalista-analityk ds. polityki energetycznej oraz ds. Ukrainy w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Wcześniej był redaktorem portalu Energetyka24.com oraz analitykiem w consultingu dla branży energetycznej. Jest autorem licznych analiz i opracowań z zakresu polityki energetycznej w Europie Środkowo-Wschodniej – zwłaszcza w kontekście roli gazu ziemnego. Był odpowiedzialny za część dotyczącą energii i klimatu w opracowanej na zlecenie Parlamentu Europejskiego ocenie wdrożenia przez Ukrainę Umowy Stowarzyszeniowej z UE w latach 2019 i 2020. Zna język angielski i rosyjski oraz biernie ukraiński.