Przejdź do treści

Krzysztof Meissner

Profesor na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się teoretyczną fizyką cząstek elementarnych, teorią grawitacji i kosmologią. Był dyrektorem naukowym Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku oraz przewodniczącym Rady Programowej Festiwalu Nauki w Warszawie. Jest rzecznikiem eksperymentu OSQAR w CERN-ie.