Przejdź do treści

Justyna Gotkowska

Justyna Gotkowska – wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich (OSW) im. Marka Karpia od listopada 2022 r.
Z Ośrodkiem Studiów Wschodnich jest związana od 2008 r., w latach 2013-2022 była koordynatorką Programu Bezpieczeństwa Regionalnego OSW. Od ponad 10 lat zajmuje się kwestiami bezpieczeństwa i obronności w regionie nordycko-bałtyckim, w Niemczech i w Europie Środkowej, strategią obrony i odstraszania NATO, wspólną polityką bezpieczeństwa i obrony UE i amerykańską obecnością wojskową na kontynencie. Analizuje politykę sojuszników i partnerów przez pryzmat interesów Polski i wschodniej flanki NATO.

Jest autorką wielu publikacji dotyczących różnorakich aspektów europejskiego bezpieczeństwa, regularną komentatorką kwestii związanych z bieżącą polityką NATO, UE i Niemiec dla mediów w kraju i za granicą. Pisze również artykuły dla polskiej i zagranicznej prasy oraz regularnie przedstawia polską perspektywę na europejskie bezpieczeństwo na międzynarodowych seminariach i konferencjach.