Przejdź do treści

Joanna Carroz-Noriega

Dyrektor biura branży paliwowej i infrastruktury, Bank Gospodarstwa Krajowego.

Od 20 lat zawodowo związana z branżą finansową (doradztwo finansowe, bankowość). W latach 2005-2018 pracowała w PwC Polska, gdzie zajmowała się wycenami przedsiębiorstw i wartości niematerialnych oraz innowacjami i komercjalizacją wyników prac B+R. W Banku Gospodarstwa Krajowego jest odpowiedzialna za branżę paliwową, gazową, transportową i infrastrukturę. Bierze udział w pracach grup roboczych w ramach Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku finanse i bankowość.