Przejdź do treści

Jarosław Tomasz Margielski

Prezydent Miasta Otwocka od 2018 r. Przewodniczący Rady Miasta Otwocka kadencji 2014-2018. Doktor inżynier z dyscypliny Inżynieria Mechaniczna. Mgr inż. Budownictwa na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW. Mgr inż. na kierunku Technologia Energii Odnawialnej na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW. Absolwent studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie Nieruchomościami na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW. Licencjonowany Zarządca Nieruchomości. Stypendysta nagrody Prezesa Rady Ministrów w roku 2004 za uzyskanie najwyższej średniej ocen w szkole średniej.