Przejdź do treści

Jadwiga Emilewicz

Posłanka na Sejm IX kadencji, gdzie zasiada w sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Zdrowia, a także jest przewodniczącą Parlamentarnego Zespołu ds. Gospodarki Zeroemisyjnej i Europejskiego Zielonego Ładu.

Polska polityk, politolog i menedżer kultury. W latach 2015–2018 podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, w latach 2018–2019 minister przedsiębiorczości i technologii w pierwszym rządzie Mateusza Morawieckiego, w latach 2019-2020 minister rozwoju w jego drugim gabinecie. Od kwietnia do września 2020 roku wiceprezes Rady Ministrów.

Jest absolwentką Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na  Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ otworzyła przewód doktorski poświęcony analizie polityczności i władzy na przykładzie reformy samorządowej z 1998 roku.  Jest również stypendystką Uniwersytetu Oxford oraz programu American Council on Germany, Dräger Foundation, ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius. Od 2003 roku związana z Wyższą Szkołą Europejską im. ks. J. Tischnera w Krakowie. W 2009 roku rozpoczęła współtworzenie Muzeum PRL w krakowskiej Nowej Hucie.

W latach 1999–2002 pracowała w Departamencie Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Od 2014 do 2018 roku była radną Sejmiku Województwa Małopolskiego, gdzie została członkiem Komisji ds. Innowacji i Nowoczesnych Technologii, Komisji Kultury oraz Komisji Rozwoju Regionu, Promocji i Współpracy z  Zagranicą.

Działaczka społeczna, aktywnie angażująca się w inicjatywy lokalne i ogólnopolskie. Autorka wielu publikacji naukowych, m. in. publikacji Reformatorzy i politycy. Gra o  reformę ustrojową roku 1998 widziana oczami jej aktorów, napisanej wspólnie z  Arturem Wołkiem.