Przejdź do treści

Jacek Zalewski

Dyrektor w firmie RetencjaPL, prowadzi zespół zajmujący się projektami. Jako ekspert w zakresie gospodarki wodnej i wód opadowych od blisko 20 lat zajmuje się wsparciem dla Jednostek Samorządu Terytorialnego i firm wodociągowych, a także Wód Polskich. W swojej codziennej pracy zajmuje się zagadnieniami technicznymi, ekonomicznymi, społecznymi, środowiskowymi i planowania przestrzennego miast „przyjaznych dla mieszkańców”, dbających o wodę i bezpieczeństwo mieszkańców. Szczególnie interesuje się inwestycjami, które ze względu na skalę i wielodyscyplinarność wymagają zrównoważonego podejścia lub takimi, gdzie osią projektu jest poszukiwanie kompromisu między ochroną przyrody a ingerencją człowieka, z uwzględnieniem warunków ekonomicznych. Zarządzał przygotowaniem projektów wielodyscyplinarnych dla inwestycji o budżetach od kilku tysięcy do kilku miliardów złotych. W wystąpieniach publicznych akcentuje wagę rozwiązań retencji rozproszonej i mądrego planowania zielono-niebieskiej infrastruktury, nie stroniąc jednak także od dyskutowania poważnych projektów przeciwpowodziowych o znacznej skali.