Przejdź do treści

August Żywczyk

Członek zarządu Defence24 Sp. z o. o. Menedżer z wieloletnim doświadczeniem pracy w bankowości, raz firmach z branży telekomunikacji, mediów i nowoczesnej technologii (TMT).. Wykładowca i trener na konferencjach, szkoleniach, wykładach i warsztatach. Magister prawa i prawa kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Absolwent Executive Master of Business Administration w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

Member of the Management Board of Defence24 Sp. z o. o. Manager with many years of experience in banking, once in companies from the telecommunications, media and modern technology (TMT) industries. Lecturer and trainer at conferences, trainings and workshops. Master of Law and Canon Law at the Cardinal Wyszyński University in Warsaw. A graduate of the Executive Master of Business Administration at the Institute of Economic Sciences of the Polish Academy of Sciences