Przejdź do treści

Adam Zadorożny

Założyciel, wieloletni prezes, członek Zarządu firmy WTT S.A., prezes firmy WTT Innowacje Sp. z o.o. s.k. oraz Stowarzyszenia „Park Przemysłowy Metalchem”. Ukończył Politechnikę Wrocławską na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym, ze specjalizacją: Aparatura Procesowa.
Doświadczenie w przemyśle zdobywał zaczynając pracę jako projektant aparatury chemicznej, specjalista techniczny, kierownik, dyrektor, Wiceprezes Zarządu APC Metalchem S.A. – Zakładów Aparatury Chemicznej Metalchem w Opolu.

Od kilkunastu lat zarządza firmami WTT S.A. oraz WTT Innowacje Sp. z o.o. s.k., które zajmują się wyszukiwaniem i opracowywaniem innowacyjnych technologii przemysłowych (na podstawie prowadzonych badań własnych lub wyników badań opracowanych przez specjalistów zewnętrznych / naukowców), jak i unikatowych instalacji w różnych branżach przemysłu (w szczególności chemicznej, energetycznej oraz ekologicznej). Współpracuje z jednostkami B+R , uczelniami wyższymi (Politechniką Opolską, Politechniką Wrocławską, Politechniką Krakowską, Uniwersytetem Wrocławskim, Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, Instytutem Ciężkiej Syntezy Chemicznej) oraz doświadczonymi technologami, architektami oraz projektantami.

W swoim dorobku ma również wieloletnie doświadczenie w tworzeniu innowacyjnych technologii dla przemysłu, przeprowadzenie kilkudziesięciu projektów o charakterze badawczym i rozwojowym. Od lat tworzy także potencjał rozwojowy w regionie opolskim jako założyciel Stowarzyszenia „Park Przemysłowy Metalchem”, współtwórca i współzałożyciel oraz pierwszy wiceprezes Opolskiej Izby Gospodarczej oraz Instytucji Otoczenia Biznesu: „Przemysłowe Centrum Transferu Technologii i  Wdrożeń”. Współpracując z władzami lokalnymi tworzy podstawy odbudowy i rozwoju przemysłu chemicznego, energetycznego oraz ekoenergetycznego.