Przejdź do treści

3W Startup Showdown to konkurs dla startupów z regionu Trójmorza, które realizują projekty zgodne z Ideą 3W oraz są autorami lub pomysłodawcami technologii, które wykorzystują przynajmniej jeden z trzech zasobów – wodę, wodór i węgiel nieenergetyczny. Realizacja projektów w oparciu o technologie 3W ma kluczowe znaczenie dla budowania gospodarki opartej na innowacjach.

Chcemy wspierać innowacyjne startupy w rozwijaniu nowoczesnych technologii 3W, które następnie będzie można zastosować w przemyśle, energetyce, medycynie, rolnictwie i innych gałęziach gospodarki.

Szukamy start-upów, które:

  • opracowują i realizują projekty z wykorzystaniem przynajmniej jednego z trzech zasobów: wody, wodoru i węgla lub działają w obszarze synergicznym zasobów.
  • zajmują się innowacyjną technologią z zastosowaniem nanorurek węglowych, fulerenów, włókien węglowych, grafenu, węgla aktywnego, węglowych ogniw paliwowych, zaawansowanych technologii materiałowych.
  • realizują projekty związanie z technologiami wodorowymi, opracowują metody magazynowania i produkcji wodoru, szukają takich rozwiązań, dzięki którym szybciej i sprawniej przejdziemy transformacje energetyczną w kierunku zeroemisyjności.

i których

  • rozwiązania pomogą w rozsądnym gospodarowaniu zasobami wody, oszczędzaniu jej, oczyszczaniu i uzdatnianiu, ograniczeniu jej zużycia w sektorach takich jak rolnictwo, energetyka czy produkcja żywności.
  • projekty odpowiadają na współczesne wyzwania cywilizacyjne i społeczne oraz realizują cele zrównoważonego rozwoju.

Harmonogram konkursu:

Zgłoszenia projektów do xxx poprzez formularz zgłoszeniowy:

Ogłoszenie finalistów nastąpi do: xxx .

Kapituła złożona z przedstawicieli Banku Gospodarstwa Krajowego wybierze maksymalnie 20 projektów, które zakwalifikują się do finału.

Wielki finał na scenie III Kongresu 3W w Warszawie 

Finał konkursu: 27 listopada 2023 r. podczas III Kongresu 3W.

Rozegrany będzie w formule Dragons Den. Uczestnicy wystąpią na scenie głównej i będą mieć 3 minuty, by przekonać jurorów do swojego projektu. Jury konkursu na żywo będzie komentować wystąpienia i założenia technologiczne pomysłodawców. Zwycięzcę wybierze publiczność, która po prezentacji wszystkich finalistów będzie głosować na najlepszy (jej zdaniem) projekt.

Nagrody:

  • Prezentacja projektu na scenie głównej III Kongresu 3W 
  • Możliwość zaprezentowania się przed funduszami Venture Capital, których przedstawiciele będą obecni podczas III Kongresu 3W
  • Walidacja – Twój produkt/ Twoja technologia przejdzie proces uwiarygodnienia. Przeprowadzą go eksperci z ICI 3W we współpracy laboratoriami zewnętrznymi i sprawdzą rzeczywiste parametry techniczne Twojego produktu/ Twojej technologii. Otrzymasz certyfikat, który potwierdzi, że Twój produkt/ Twoja technologia spełnia deklarowane przez Ciebie parametry techniczne oraz jest zgodny/zgodna z założeniami idei 3W.
  • Nagroda publiczności – po prezentacji wszystkich finalistów odbędzie się głosowania publiczności, która wybierze najlepszy (jej zdaniem) projekt
  • Publikacje materiałów o zwycięzcy w kanałach idei 3W (portale społecznościowe, platforma 3W, Newslettter Wieści ze świata 3W) i wybranego patrona medialnego Kongresu.

Regulamin konkursu dostępny